Finansiering fra Husbanken

Husbanken har blitt et kvalitetsstempel for nye boligprosjekt – det er ensbetydende med at leilighetene er miljøvennlig, energivennlig og universielt utformet. 

Nå har du muligheten til å bo for kun kr. 5673,- i mnd.*

EKSEMPEL 1:

Eksempel på finansiering av en 3-roms 58,5 kvm leilighet i 2. etg. med kjøpesum kr. 2 690 000,-

Finansiering  Pr. mnd.
Egenkapital (20%) Kr. 538.000,-
Husbanklån Kr. 2.152.000,- Kr. 2.995,-
Skattefordel Kr. – 688,-
Kr. 2.307,-*
Felleskostnader Kr.2.216,-
Forsikring (innbo) ca. Kr. 100,-
Strøm ca. Kr. 350,-
Kommunale avgifter ca. Kr. 700,-
Bokostnad pr. mnd. Kr. 5 673,-

*Regnestykket er med utgangspunkt flytende rente på 1,647% med avdragsfri periode på 8 år.

I år 9 tilkommer avdrag på kr. 4.661,- pr. mnd. (annuitetslån)

EKSEMPEL 2:

Eksempel på finansiering av en 3-roms leilighet i 6. etasje med kjøpesum kr. 4 690 000,-

Finansiering                 Pr. mnd.
Egenkapital (50%) Kr. 2.345.000,-
Husbanklån Kr. 2.345.000,- Kr. 3.218,-
Skattefordel Kr. – 740,-
*Kr. 2.478,-
Felleskostnader Kr. 2.553,-
Forsikring (innbo) ca. Kr. 250,-
Strøm ca. Kr. 800,-
Kommunale avgifter ca. Kr. 1.000,-
Bokostnad pr. mnd. Kr. 7.081,-

*Regnestykket er med utgangspunkt flytende rente på 1,647% med 30 års nedbetalingstid etter avdragsfri periode på 8 år.

I år 9 tilkommer avdrag på kr. 7 432,- pr. mnd. (annuitetslån)

 

Det gjøres særskilt oppmerksom på at eksemplene over forutsetter at Husbanken godkjenner prosjektet slik at kjøperne kan få innvilget lån på ovennevnte premisser.

Renteeksemplene er oppgitt med flytende rente hentet fra Husbankens egne hjemmesider pr. 29.08.2019. Husbankens betingelser endrer seg og oppdateres forløpende. For oppdaterte betingelser se Husbankens egne hjemmesider her:  https://husbanken.no/rente/

Hver lånesak må behandles individuelt av husbanken og dette blir et forhold mellom banken og søkeren.

MARTIN SELLGREN

Adm. dir/Eiendomsmegler MNEF
mase@aktiv.no | 930 56 983

BERNT SKARSVAAG

Megler
bosk@aktiv.no | 979 83 242

LEV UTE.

NYT INNE.